ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #14
+995 599 78 73 17, +995 595 33 22 55
neo.creativestudio14@gmail.com

არქიტექტურული ფირმა «ნეო კლასიკი»

გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

ჩვენი სერვისები

პროექტირება

გთავაზობთ არქიტექტურული პროექტის სრულ პაკეტს.

ვრცლად
შიდა აზომვა

გთავაზობთ არსებული შენობის აზომვას და გეგმის შედგენას.

ვრცლად
ფოტომონტაჟი

გთავაზობთ ფოტოზე ასახულ არსებულ გარემოზე საპროექტო ობიექტის დასმას

ვრცლად
ლეგალიზაცია

გთავაზობთ შენობა-ნაგებობის ლეგალიზებისთვის საჭირო სრულ პაკეტს

ვრცლად
ტოპოგადაღება

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ გეოდეზიურ მომსახურებას.

ვრცლად
საკადასტრო აზომვა

გთავაზობთ საკადასტრო გეგმის შედგენას

ვრცლად
მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის გამიჯვნას

ვრცლად
საზღვრების კორექტირება

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის საზღვრების კორექტირებას

ვრცლად
დაკვალვა
ვრცლად
ინტერიერის დიზაინი

გთავაზობთ ინტერიერის დიზაინს

ვრცლად

ჩვენ მზათ ვართ შევქმნათ თქვენთვის