ჟ.შარტავას ქ. №14, თბილისი
+995 599787317
neo.creativestudio14@gmail.com

ჩვენს შესახებ

შემოქმედებითი სტუდიო "ნეო კლასიკი" გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

ჩვენს შესახებ

არქიტექტურული სტუდიო „ნეო კლასიკი“ არის ფირმა, რომელიც მხარს უჭერს ადამიანების საკეთილდღეოდ გარემოს გაუმჯობესებას ეკოლოგიის, ჯანმრთელობის, განათლებისა და ფინანსური კეთილდღეობის თვალსაზრისით.

არქიტექტურული სტუდიო „ნეო კლასიკი“ ასრულებს   არქიტექტურასთან დაკავშირებულ ყველა სამუშაოს და ემხრობა ისეთ ღირებულებებს, როგორიც არის კეთილსინდისიერება და თითოეული თანამშრომლის საქმიანობის აღიარება და პატივისცემა. „ნეო კლასიკის“ საქმიანობაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხარისხს. კომპანია ზრუნავს არქიტექტურული სამუშაოებით დაინტეესებულ ადამიანებთან გრძელვადიანი კავშირების ჩამოყალიბებაზე.

„ნეო კლასიკის“ მისიაა საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის შექმნას  ისეთი არქიტექტურა, რომელიც სრულ ჰარმონიაში იქნება ქალაქის ურბანულ გარემოსთან.