ჟ.შარტავას ქ. №14, თბილისი
+995 599787317
neo.creativestudio14@gmail.com

სერვისები

შემოქმედებითი სტუდიო "ნეო კლასიკი" გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

“ნეო კლასიკის” მომსახურება:

 • ახალი სახლის ან/და ბინის პროექტი
 • სახლის ან/და ბინის პროექტის შეცვლა
 • 2007 წლამდე უნებართვოდ გადაკეთებული ფართის ლეგალიზება (დაკანონება)
 • სარეკლამო ბანერებისა და ფასადების ფერისა და მასალის ცვლილება
 • ფანჯრისა და კარის ღიობების დამატება ან ამოშენება
 • რეგისტრირებული და დასარეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების აზომვა
 • მიწის ნაკვეთის აზომვა და ამ ფართობზე არსებული ყველა ნიშნულის (ხე, ბუჩქი, ღობე და სხვა) დატანა
 • ნიადაგის ქანების დადგენა
 • არსებულ ბინაში ფართის დაზუსტება
 • ახალ აშენებულ შენობაში შიდა გეგმარება (ოთახების განლაგება)
 • საცხოვრებელი ფართის გამიჯვნა ან გაერთიანება
 • კონსტრუქციული ნახაზები და ექსპერტის დასკვნა
 • გაზმომარაგება, წყალმომარაგება, ვინტილაცია, კანალიზაცია, გათბობა, გაგრილება
 • არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის პროექტის მომზადება
 • საინჟინრო ექსპერტის დასკვნა შენობის მდგრადობასთან დაკავშირებით