ჟ.შარტავას ქ. №14, თბილისი
+995 599787317
neo.creativestudio14@gmail.com

პროექტირება

შემოქმედებითი სტუდიო "ნეო კლასიკი" გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

პროექტირება

პროექტირება

გთავაზობთ არქიტექტურული პროექტის სრულ პაკეტს.

პროექტის შემადგენლობა:

  1. შენობის არქიტექტურული პროექტი.
  2. პროექტის კონსტრუქციული პაკეტი და საექსპერტო დასკვნა.
  3. შენობის შიდა ქსელების (ელ. გაყვანილობა, გაზი, გათბობა ვენტილაცია, წყლის და წყალარინების) პროექტი.
  4. გეოლოგიური კვლევა და საექსპერტო დასკვნა.
  5. გეოდეზიური მომსახურება (ტოპო გადაღება).
  6. მწვანე ნარგავების აღრიცხვა და დენდროლოგიური პროექტის მომზადება.
  7. მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი.
  8. სატრანსპორტო (დროებითი და მუდმივი) სქემები.

სრული დოკუმენტაციის მომზადება ქ.თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურში მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების განფასება:

60 კვ.მ.–დე შენობის (I კლასის შენობა) დოკუმენტაციის მომზადება – 1 კვ.მ. 10 ლარი.

60-150 კვ.მ – მდე       20 ლარი;

150-200 კვ.მ – მდე     18 ლარი;

200-300 კვ.მ – მდე     16 ლარი;

300-1000 კვ.მ – მდე   14 ლარი;

საპროექტო დოკუმენტაციის შემდგომი სამუშაოების განფასება დამოკიდებულია რეგიონისა და ობიექტზე არსებულ სიტუაციაზე.