ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #14
+995 595 33 22 55, +995 599 78 73 17
neoklasiki14@gmail.com

კატეგორია: სერვისები

პროექტირება

პროექტირება

გთავაზობთ არქიტექტურული პროექტის სრულ პაკეტს.

შიდა აზომვა

შიდა აზომვა

გთავაზობთ არსებული შენობის აზომვას და გეგმის შედგენას.

პროექტი, ხიდის პროექტი, ფოტომონტაჟი

ფოტომონტაჟი

გთავაზობთ ფოტოზე ასახულ არსებულ გარემოზე საპროექტო ობიექტის დასმას

ლეგალიზაცია

ლეგალიზაცია

გთავაზობთ შენობა-ნაგებობის ლეგალიზებისთვის საჭირო სრულ პაკეტს

ტოპოგადაღება

ტოპოგადაღება

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ გეოდეზიურ მომსახურებას.

საკადასტრო აზომვა

საკადასტრო აზომვა

გთავაზობთ საკადასტრო გეგმის შედგენას

მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა

მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის გამიჯვნას

საზღვრების კორექტირება

საზღვრების კორექტირება

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის საზღვრების კორექტირებას

დაკვალვა

დაკვალვა

დაკვალვა

ინტერიერის დიზაინი

ინტერიერის დიზაინი

გთავაზობთ ინტერიერის დიზაინს