ჟ.შარტავას ქ. №14, თბილისი
+995 599787317
neo.creativestudio14@gmail.com

კატეგორია: სერვისები

შემოქმედებითი სტუდიო "ნეო კლასიკი" გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

პროექტირება

პროექტირება

გთავაზობთ არქიტექტურული პროექტის სრულ პაკეტს.

შიდა აზომვა

შიდა აზომვა

გთავაზობთ არსებული შენობის აზომვას და გეგმის შედგენას.

პროექტი, ხიდის პროექტი, ფოტომონტაჟი

ფოტომონტაჟი

გთავაზობთ ფოტოზე ასახულ არსებულ გარემოზე საპროექტო ობიექტის დასმას

ლეგალიზაცია

ლეგალიზაცია

გთავაზობთ შენობა-ნაგებობის ლეგალიზებისთვის საჭირო სრულ პაკეტს

ტოპოგადაღება

ტოპოგადაღება

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ გეოდეზიურ მომსახურებას.

საკადასტრო აზომვა

საკადასტრო აზომვა

გთავაზობთ საკადასტრო გეგმის შედგენას

მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა

მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის გამიჯვნას

საზღვრების კორექტირება

საზღვრების კორექტირება

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის საზღვრების კორექტირებას

დაკვალვა

დაკვალვა

დაკვალვა

ინტერიერის დიზაინი

ინტერიერის დიზაინი

გთავაზობთ ინტერიერის დიზაინს