ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #14
+995 595 33 22 55, +995 599 78 73 17
neoklasiki14@gmail.com

პროექტირება

პროექტირება

პროექტირება

გთავაზობთ არქიტექტურული პროექტის სრულ პაკეტს.

პროექტის შემადგენლობა:

  1. არქიტექტურული პროექტი;
  2. კონსტრუქციული პაკეტი;
  3. გეოლოგიური კვლევა;
  4. გეოდეზიური მომსახურება (ტიპო გადაღება);
  5. მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი.

პროექტის დამტკიცება ქ.თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურში მშენებლობის ნებართვის მიღებით.

აღნიშნული მომსახურების განფასება:

150 კვ.მ – მდე           15 ლარი;

150-200 კვ.მ – მდე   12 ლარი;

200-300 კვ.მ – მდე   10 ლარი;

300-1000 კვ.მ – მდე 8 ლარი;