ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #14
+995 595 33 22 55, +995 599 78 73 17
neoklasiki14@gmail.com

საზღვრების კორექტირება

საზღვრების კორექტირება

საზღვრების კორექტირება

გთავაზობთ არსებული მიწის ნაკვეთის საზღვრების კორექტირებას

განფასება ხდება არსებული პრობლემის დეტალურად გაცნობის შემდგომ.