ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #14
+995 595 33 22 55, +995 599 78 73 17
neoklasiki14@gmail.com

ტოპოგადაღება

ტოპოგადაღება

ტოპოგადაღება

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ გეოდეზიურ მომსახურებას.

განფასება:

1 ჰა                 400-დან 700 ლარამდე (სირთულის მიხედვით).