ჟ.შარტავას ქ. №14, თბილისი
+995 599787317
neo.creativestudio14@gmail.com

ტოპოგადაღება

შემოქმედებითი სტუდიო "ნეო კლასიკი" გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას თქვენი სახლის შესაქმნელად

ტოპოგადაღება

ტოპოგადაღება

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ გეოდეზიურ მომსახურებას.

განფასება:

250 კვ.მ.–დე                       200 ლარი

250 – 500 კვ.მ.– დე            400 ლარი

500 – 1500 კვ.მ  –დე          600 ლარი

1500 – 5000 კვ.მ. – დე       800 ლარი

5000– 10 000 კვ.მ. –დე      1000 ლარი

10 000 კვ.მ.–ს ზემოთ ყოველ 1 ჰა. –ზე 500 ლარი.

ფასები ცვალებადია რეგიონის და ობიექტის სირთულის მიხედვით.